Hvem af os skal sælge din ejendom?

#
Anette

Vurdering af erhvervsejendomme


John Frandsen Erhverv udarbejder vurdering/vurderingsrapporter af alle typer erhvervsejendomme i Nord-, Midt- og Østjylland.

Værdisætningen af en ejendom er afhængig af beliggenhed, ejendomstype og lejersammensætning og ikke mindst, ejendommens potentialer på kort og på lang sigt.

Vi et stærkt team af kompetente og lokalkendte medarbejdere, som har en mange-årig erfaring indenfor vurdering og udarbejdelse af vurderingsrapporter af: investeringsejendomme, boligudlejningsejendomme, projekt- og udviklingsejendomme, butikker samt hotel & restauration.

Vi tilbyder udarbejdelse af vurdering/vurderingsrapporter til brug for følgende:

  • Køb og salg
  • Årsrapporter
  • Valuarvurdering
  • Markedslejevurderinger
  • Offentlige ejendomsvurderinger
  • Boer
  • Andelsboligforeninger
  • Syn- og skønssager
  • Finansiering

 

erhverv_bank.JPG

Professionel vurdering

Med John Frandsen Erhverv og vores store købernetværk i ryggen, får du et hurtigt og nemt salg af din erhvervsejendom.